Het bestuur komt maandelijks, al of niet met de koorleider, bijeen om te vergaderen.

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies binnen onze vereniging actief; een evenementencommissie en een sponsorcommissie.

Evenementencommissie

Het doel van deze commissie, die uit maximaal 7 leden bestaat, is het organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van het koor zoals: – het organiseren van de jaarlijkse activiteit aan het begin van het seizoen, – het aankleden van de jaarlijkse uitvoering, – etc, etc. Deze commissie bestaat momenteel uit: Elly Moggré-Menheere, Marleen van Sparrentak, Anneke Staps-Kodde, Evelien Schout en Sabine den Draak-Hoffarth.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als doel de sponsoring van onze vereniging te structureren en verder uit te bouwen.
De sponsorcommissie zet zich in om bedrijven als sponsor voor onze vereniging te werven. Hierbij staat centraal
dat wij als vereniging echt iets voor een sponsor terug willen doen. Te denken valt hierbij aan afname van producten
en het bijdragen aan de naamsbekendheid van de sponsor.

Op deze manier ontstaat een winwin-situatie, waarvan zowel Sing@Sea als de sponsor profiteren. 

Het geld dat we binnenkrijgen door sponsoring wordt besteed aan het aanschaffen van partituren en materialen. 

Binnen onze vereniging is afgesproken dat alle vormen van sponsoring via de sponsorcommissie lopen.

Deze commissie maakt de sponsorafspraken en legt deze vast in een contract.

Deze commissie bestaat momenteel uit 5 leden t.w. Charles Tournoy, Adri van Eijzeren, Koos Dieleman, Dorien Maas-Stevens en Kirsten de Dreu-Gerards.

Heeft u zelf ideeën of wensen omtrent sponsoring of wilt u graag sponsor worden bij Sing@Sea neem dan gerust contact met ons op.