Begin 2010 hebben drie enthousiaste mensen (Dorien Maas-Stevens, Adri van Eijzeren en Janny Korshuize-de Zeeuw) het initiatief genomen om te kijken of zij in de regio Domburg-Oostkapelle een Popkoor van de grond konden krijgen. Er werden flyers verspreid in de kernen Domburg en Oostkapelle en tevens werd er een oproep gedaan in het regio-gebonden mededelingsblad “de Klapbank”. Hieruit bleek al snel dat er behoefte was aan zo’n koor daar er ruim 80 reacties op binnen kwamen. Besloten werd om in de maand mei drie “koorsnuffelavonden” te organiseren. Deze vonden plaats in de zaal van de Stichting Welzijn Veere te Oostkapelle.

De grote belangstelling en de positieve reacties waren voor de initiatiefnemers aanleiding om verder te gaan met de oprichting van het koor. In de zomerperiode is er door hen toen hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben om zodoende in het najaar te kunnen starten. Een dirigent en pianist werden gevonden in de personen van Koos de Muinck en Bernd Hirschveld.

Verder werd er gezocht naar een goede repetitieruimte. Deze werd snel gevonden daar we op de woensdagavond terecht konden in de zaal van Sport en Gemeenschapscentrum “de Halve Maan” te Oostkapelle. Er werd hard gewerkt aan het opstellen van een Huishoudelijk Reglement en Statuten. Tevens werden de aspirant-leden gevraagd een naam te bedenken voor het koor. Uit de vele inzendingen werd door hen de naam Sing@Sea gekozen.

Op 22 september werd dan de eerste repetitie gehouden en een maand later, op 20 oktober (20-10-2010) werd om 20.10 uur de oprichtingsvergadering geopend. In deze vergadering werden de initiatiefnemers gekozen tot dagelijks bestuur, werden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld en werd er een repertoire-commissie aangesteld die samen met de dirigent het repertoire zouden samenstellen. Ook werd in deze vergadering een oproep gedaan een logo voor het koor te ontwikkelen. Uit de inzendingen werd door de leden het definitieve logo gekozen. Als laatste werd een oproep gedaan om voor ons koor een website te ontwikkelen. Ook hierbij kregen we direct medewerking en bood Huib Lievense zich spontaan aan zodat we mogen stellen dat we als vereniging met op dat moment 60 leden uit 8 verschillende kernen een voortvarende start hebben gehad.

De doelstelling van het koor is om samen te zingen en daar met z’n allen veel plezier aan te beleven. Om de kwaliteiten van het koor verder te ontwikkelen worden er door de dirigent waar mogelijk aandacht besteed aan zang- en ademhalingstechnieken en basiskennis van het notenschrift. Dat discipline van de koorleden daarbij noodzakelijk is spreekt natuurlijk voor zich.

Op 11 november 2010 werd bij de notaris de officiële akte ondertekend en de geboorte van Sing@Sea was daarmee een feit.

Op 19 oktober 2011 wordt tijdens de jaarvergadering het bestuur uitgebreid van 3 naar 5 leden. Gonnie Hettich en Anita Suijk-Wuijten komen het bestuur versterken.

Halverwege het koorjaar 2011-2012 is Hans van de Broeke uit West-Souburg onze koorleider geworden en werd Jeanine Janse aangesteld als pianiste.

Op de ledenvergadering van 3-0ktober-2012 werd de naam Popkoor Sing@Sea veranderd in Vocal-Group Sing@Sea.

Op 8 maart 2014 namen we afscheid van Jeanine Janse die wegens werkzaamheden haar activiteiten als pianiste moest beëindigen. Zij werd opgevolgd door Aukje de Dreu uit Middelburg.

Op 30-mei-2015 vierde Sing@Sea haar 1e Lustrum met een muziekdag bij kasteel “Westhove”.

Op 3-juni-2015 werd afscheid genomen van Aukje de Dreu en werd zij m.i.v. het koorseizoen 2015/2016 weer opgevolgd door Jeanine Janse als pianiste. Tevens volgde André Parent m.i.v. dat seizoen Huib Lievense op als webmaster van onze website.

Op 21 oktober 2015 stopt Gonnie Hettich met haar bestuurlijke taken en wordt opgevolgd door Charles Tournoy.

In maart 2017 geeft Jeanine aan te willen stoppen als pianiste omdat haar nieuwe baan te veel tijd van haar vergt. We hebben Olga Tkacenko bereid gevonden haar op te volgen en sinds 1 april 2017 is zij onze nieuwe pianiste.

 

Op de jaarvergadering van 11 oktober 2017 breidt het bestuur weer uit en gaat van 5 naar 7 leden.
Als versterkingen treden Marleen van Sparrentak en Jan van Zetten toe tot het bestuur.

Hans v.d. Broeke neemt op 28 maart 2018, na een periode van 6 jaar, afscheid als dirigent en op 4 april wordt deze taak overgenomen door Rembrandt Minderhoud uit Nieuw- en Sint Joosland.

 

Op de jaarvergadering van 10-10-2018 wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld op €110
Tijdens de jaarvergadering van 9 oktober 2019 stopt Anita Suijk-Wuijten na 8 jaar met haar bestuurlijke taken. Kirsten de Dreu-Gerards wordt in haar plaats gekozen.  

 

Tijdens de jaarvergadering van 13 oktober 2021 wordt Jan van Zetten na 4 jaar in het bestuur opgevolgd door Judith Noordhoek.